Regular member

Petra Matić

English  Croatian French  Croatian

Petra Matić rođena je 1978. godine. Diplomirala je engleski i francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2000. godine kao samostalna prevoditeljica bavi se audiovizualnim i književnim prevođenjem. Od rujna 2010. godine članica je Društva hrvatskih književnih prevodilaca u čijem je Upravnom odboru djelovala od 2012. do 2014. Dosad je, uglavnom za HTV, ali i za Mediatranslations i SDI Media te Plint prevela oko 400 igranih filmova, stotinjak dokumentaraca, osamdesetak igranih serija te ima pedesetak književnih naslova objavljenih u Algoritmu, Školskoj knjizi, Meandru, Profilu, ArTresoru, Bookglobeu, Fibri i drugim nakladničkim kućama. Od 2017. godine djeluje kao članica Upravnog odbora Društva hrvatskih audiovizualnih prevodilaca, a 2018. postaje članica Upravnog odbora AVT-Europea, krovne udruge europskih audiovizualnih prevodilaca. Osnivačica je internetskog rječnika hrvatskog žargona Žargonaut www.zargonaut.com.

 

Petra Matić was born in Zagreb, Croatia, in 1978. She graduated from the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, majoring in English and French language and literature. She has been working as a freelance audiovisual and literary translator since 2000. From 2012 to 2014 she served as a member of the Croatian Literary Translators' Association executive board; since 2017 she has been vice-president of the Croatian Association of Audiovisual Translators and since 2018 a member of the executive committee of AVT-Europe. She is the founder of Žargonaut (www.zargonaut.com), an online dictionary of the Croatian jargon.  So far she translated around 400 feature films, around 30 mainly children's books, 30 graphic novels, numerous TV series and documentaries.