Upravni odbor

Mane Galović, predsjednik
mane@dhap.hr

Petra Matić, dopredsjednica
petramatic2@gmail.com

Marko Majerović, tajnik
marko@dhap.hr

Sandra Mlađenović, blagajnica, članica Upravnog odbora
sandramladenovic@gmail.com

Lara Hölbling Matković, članica Upravnog odbora
laraholbling@hotmail.com