Učlanjenje

Članom DHAP-a može postati domaća ili strana fizička osoba (u daljnjem tekstu: kandidat) koja ispunjava posebne uvjete potrebne za primanje u članstvo. Članom DHAP-a ne može postati osoba koja je audiovizualnim prevoditeljima poslodavac (vlasnik prevoditeljske agencije koja angažira prevoditelje, koordinator prevoditeljske službe koja angažira prevoditelje kao zaposlenik javne ili državne tvrtke).

Kako bi mogao pristupiti selekcijskom postupku, kandidat mora:

  • imati najmanje završen VII. stupanj obrazovanja (četverogodišnji sveučilišni studij po predbolonjskom sustavu studiranja, odnosno petogodišnji prema bolonjskome) te najmanje jednu (1) godinu iskustva kao audiovizualni prevoditelj.

  • ILI

  • imati najmanje dvije (2) godine iskustva kao audiovizualni prevoditelj

Iskustvo se dokazuje ugovorima i/ili potvrdama poslodavca.

Kandidat koji zadovoljava navedene uvjete treba poslati svoj životopis s preslikom diplome i/ili ostalom potrebnom dokumentacijom na e-mail adresu: drustvo.hrvatskih.av.prevoditelja@gmail.com.

Nakon što Upravni odbor razmotri prijavu i potvrdi da kandidat zadovoljava formalne uvjete za prijavu u članstvo, imenovat će tročlano povjerenstvo među postojećim članovima Društva. Upravni odbor može imenovati i dva vanjska člana ukoliko kandidat prevodi s jezika za koje nema stručnjake među svojim članstvom.

Voditelj povjerenstva kontaktirat će kandidata radi daljnjeg postupka. Prema uputama povjerenstva kandidat će u dogovorenom obliku dostaviti već emitirane prijevode audiovizualnih sadržaja. Od kandidata se očekuje da dostavi materijal raznovrsnog sadržaja (različitih filmova, epizoda iz različitih serija) u trajanju od 270 minuta (4,5 sata).
Ukoliko kandidat nije potpisan kao prevoditelj na sadržaju koji prilaže na ocjenjivanje u svrhu primanja u članstvo, treba poslati potvrdu poslodavca u kojoj je navedeno da je on autor sadržaja.

Nakon što kandidat dobije povratnu informaciju da zadovoljava formalne uvjete za članstvo, a prije nego što pošalje gore navedeni materijal, za troškove recenzije prijevoda potrebno je uplatiti 250 kn na račun DHAP-a:

Naši podaci:
OIB 46819428112
Matični broj: 2837048
Adresa: Ilica 42/II
Ime banke: Zagrebačka banka d.d.
Broj računa: 2360000-1102255036
Swift: Zaba Hr 2 X
IBAN: HR5323600001102255036
Svrha: Troškovi kandidacijskog postupka

Povjerenstvo će zatim ocijeniti kvalitetu priloženih prijevoda.  Ocjena članova povjerenstva u svrhu primanja u članstvo može biti pozitivna ili negativna. Članovi povjerenstva obrazložit će svoju ocjenu u pisanom obliku. Najmanje dva člana povjerenstva moraju dati pozitivnu ocjenu kako bi kandidat bio primljen.

Tajnik DHAP-a obavijestit će kandidata o ishodu selekcijskog postupka.

Ukoliko je ocjena pozitivna, kandidat treba uplatiti članarinu za tekuću kalendarsku godinu i tajniku poslati sve potrebne podatke za Registar članova sukladno Statutu. Nakon toga kandidat postaje aktivan član.

Nije priložen životopis (max 4 MB): .doc, .docx, .pdf

Molimo ispravite sljedeće pogreške.