Novi pravilnik o primanju kandidata u članstvo

logo

PRIMANJE NOVIH ČLANOVA U DHAP

 Članom DHAP-a može postati domaća ili strana fizička osoba (u daljnjem tekstu: kandidat) koja ispunjava posebne uvjete potrebne za primanje u članstvo.

Kako bi mogao pristupiti selekcijskom postupku, kandidat mora:

      imati najmanje završen VII. stupanj obrazovanja (četverogodišnji sveučilišni studij po predbolonjskom sustavu studiranja, odnosno petogodišnji prema bolonjskome) te najmanje jednu (1) godinu iskustva kao audiovizualni prevoditelj.

ILI

      imati najmanje dvije (2) godine iskustva kao audiovizualni prevoditelj

 Iskustvo se dokazuje ugovorima i/ili potvrdama poslodavca.

 Kandidat koji zadovoljava navedene uvjete treba poslati svoj životopis s preslikom diplome i/ili ostalom potrebnom dokumentacijom na e-mail adresu: drustvo.hrvatskih.av.prevoditelja@gmail.com.


Nakon što Upravni odbor utvrdi da kandidat zadovoljava formalne uvjete za prijavu u članstvo i imenuje tročlano stručno povjerenstvo među postojećim članovima Društva ili, prema potrebi, vanjskim stručnjacima, a kandidat uplati 400 kn na račun DHAP-a za troškove testiranja, kandidat pristupa testiranju kojim će se utvrditi posjeduje li kompetencije profesionalnog audiovizualnog prevoditelja.

 U dogovoru s Upravnim odborom, povjerenstvo provodi testiranje kojim se mora zajamčiti provjera svih elemenata audiovizualnog prevođenja (poznavanje izvornog i ciljnog jezika i kulture, adaptacija u titlove/za sinkronizaciju). Materijali koje kandidat dobiva na prevođenje moraju biti raznovrsni kako bi obuhvatili više vrsta audiovizualnih materijala, područja, tema i registara (npr. dokumentarni filmovi, drame, komedije, vijesti, reportaže iz kulture i znanosti, intervjui i sl.). U jednom testu moraju biti zastupljene najmanje tri vrste materijala. Ukupno trajanje materijala za testiranje mora biti u iznosu od najmanje 15 minuta govornog materijala, a ne smije premašivati 20 minuta.

 Prijevod kandidata ocjenjuje se na temelju sljedećih elemenata: poznavanje stranog i materinjeg jezika (razumijevanje, gramatika, pravopis, idiomatika) i kulture, adaptacija prijevoda za titlove ili sinkronizaciju, prilagođenost stila i registra, biranje adekvatnih terminoloških rješenja.

 Povjerenstvo svoju ocjenu, koja može biti pozitivna ili negativna, zajedno s obrazloženjem dostavlja Upravnom odboru koji donosi odluku o primanju u članstvo.

Tajnik DHAP-a obavijestit će kandidata o ishodu selekcijskog postupka.

Ukoliko je ocjena pozitivna, kandidat treba uplatiti članarinu za tekuću kalendarsku godinu i tajniku poslati sve potrebne podatke za Registar članova sukladno Statutu. Nakon toga kandidat postaje aktivan član sa svim pravima i obvezama koje članstvo podrazumijeva.

 U slučaju negativne ocjene, kandidat se može ponovo prijaviti za članstvo nakon godinu dana. 

Zadnja izmjena ( subota, 9., siječanj 2021 10:31 )