Kvaliteta audiovizualnih prijevoda

logo

Svrha titlanja (podslovljavanja)

Titlovi (podslovi) moraju prenijeti namjeru izvornog djela koje bi inače bilo nedostupno ili nerazumljivo određenoj publici.

Elementi titlanja

Titlovi su reci teksta koji sadržaj nekog jezika prenose na ekran.

Proces titlanja uključuje kontroliranje sljedećih triju ključnih elemenata:

  • vremena
  • prostora
  • sadržaja

Prikazivanje titlova mora slijediti ritam govora, uzimajući u obzir montažu i zvuk. Dijalog postaje nerazumljiv pojavi li se titl u pogrešnom trenutku. Količina teksta u titlu mora biti u skladu s brzinom kojom gledateljstvo čita. To se obično postiže sažimanjem dijaloga; ako je količina teksta u titlu prevelika u odnosu na trajanje prikazivanja na ekranu, publika neće imati vremena pročitati ga.

Prijevod mora prenijeti poruku izvornika. Pogreške u prijevodu ili diskursu odvratit će gledateljima pozornost. Prikaz, sažetost i sadržaj titla čimbenici su koji pomažu prenijeti namjeru izvornika. Ako je koji od tih elemenata nedostatan, gledateljstvu će doživljaj biti ograničen, pa će možda odustati od gledanja.

Detalji kriterija

Mnogo se posla posvećuje svim aspektima proizvodnje. Titlanje mijenja izvornik te stoga valja poštivati određena pravila kako bi se osiguralo da se titlovi sljubljuju s izvornikom. Visokokvalitetno titlanje ciljnoj publici ostavlja bolji sveukupni dojam. Vrijeme i prostor Gledateljstvo treba imati dovoljno vremena da pojmi sliku, zvuk i titl.

Titlove bi trebalo prikazati u skladu s dijalogom i prilagoditi montaži. Katkad je najbolje prikazati titl na rezu umjesto da se čeka odgovarajući dijalog. Titl bi se trebao ugasiti na rezu. Može prijeći rez samo ako je unutar istoga prizora, a mora se gasiti ako rez označava promjenu prizora. Uzastopni titlovi moraju se prikazati s određenim razmakom, koji se može namjestiti na 2, 3 ili 4 sličice, i to se mora provesti dosljedno u cijelom prijevodu. Određeni razmak mora se upotrijebiti ako je stanka između dva titla manja od sekunde, osim ako u tom razdoblju ima nekoliko rezova.

Kontekst i jezik te montaža zvuka i slike utječu na količinu teksta u titlu. Titl od dva puna retka mora trajati oko šest sekundi, dok titl od jednoga punog retka mora trajati oko tri sekunde (tj. dvanaest znakova po sekundi). Trebalo bi izbjegavati titlove u kraćem trajanju od sekunde i pol.

Sadržaj

Svaki bi titl trebao biti semantička cjelina. Uvijek bi trebalo rabiti idiomatske rečenice i izraze. Sadržaj titla ne bi trebao biti u suprotnosti s dijalogom ili slikom (primjerice, govorom tijela). Zamjenjivanje imena ljudi ili mjesta imenima drugih ljudi ili mjesta trebalo bi izbjegavati. Takva imena valja objasniti ili, ako je potrebno, prevesti. Stil ciljnog jezika trebao bi biti jednak stilu izvornika. Preračunate mjere i brojevi trebali bi biti zaokruženi na odgovarajući stupanj preciznosti. Uvijek valja slijediti domaće standarde titlanja u interpunkciji, kurzivu, poravnanju teksta te oznakama dijaloga.

Kriterije su dosad potpisala sljedeća audiovizualna društva:

FBO, Danska 

NAViO, Norveška 

TF section 108, Švedska

Zadnja izmjena ( utorak, 18., travanj 2017 4:56 )